Política de Privacitat


Objecte de la Política de Privadesa.

J.PROS floristes informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, J.PROS floristes només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que J.PROS floristes es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, J.PROS floristes anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Confidencialitat.

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal de J.PROS floristes que gestioni aquesta informació.

Informació sobre la voluntarietat de deixar les dades i les seves conseqüències voluntarietat.

S'informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

Conseqüència.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per J.PROS floristes, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular J.PROS floristes podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Informació a l'usuari sobre els drets de rectificació, d'accés, d'oposició i de cancel·lació de les seves dades.

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

  • A L'ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.

  • DOMICILI SOCIAL EMPRESA

  • Protecció de Dades

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a J.PROS floristes a l'adreça indicada.

Informació sobre les dades que es conserven, durant quant temps i amb quina finalitat dades que es conserven.

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per J.PROS floristes i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

J.PROS floristes, és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a J.PROS floristes, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització , així com la realització d'activitats diverses.

Amb quina finalitat.

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

Si és el cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè J.PROS floristes, pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o altres temes relacionats.

Compromís de l'usuari perquè les seves dades estiguin inscrits en un fitxer.

L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l'acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la web http://www.florspros.com

Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense consentiment exprés de l'usuari.

Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a J .PROS floristes, tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos J.PROS floristes, col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

J.PROS floristes, no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

J.PROS floristes, no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

Baixa de la llista de distribució d'informació.

Ocasionalment, J.PROS floristes envia un correu electrònic confirmant la creació del compte recentment creada per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic a info@florspros.com

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut.

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. J.PROS floristes, no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

Informació LSSI-CE.

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és J.PROS floristes amb domicili en C. Sant Agustí, 1 baixos, 43003 Tarragona, Espanya, i amb domini d'Internet http://www.florspros.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions de els usuaris i/o interessats, que poden comunicar-se enviant un correu electrònic a info@florspros.com

Avís Legal.

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conformi a l'Art. 14.1 del Reglament (U.E) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia.

http://ec.europa.eu/odr

Objecte del web


Presentació d'informació referent a activitats de J.PROS floristes i contractació per via electrònica dels serveis oferts.

Responsable de la web
Flors J. Pros
C. Sant Agustí, 1
43001 Tarragona
NIF 39675752Q

Contacto
977 23 44 20
info@florspros.com
www.florspros.com